Usuario
Clave
fjrigjwwe9r0orriak:orria
Hiruregeitahamargarren hamarkadako argazkiak. Garai honetan ez dira argi agertzen talde guztien argazkiak. Hori dela eta, kasu gehienetan, albumetik ateratako orriak skaneatutakoak zuzenean jarri ditugu. Oso interesgarriak kasu batuetan, itsatsita dituen esaldiak direla eta.

Fotos de la década de los setenta.  En esta época no aparecen bien definidas las fotos de todos los equipos. Como consecuencia, mostramos en muchos casos las páginas scaneadas directamente del album. Muy interesante en algunos caso, por las frases que llevan adjuntas.
  Donibane Futbol - 1970-75